Vyjednajte si vyššiu mzdu

Otázka mzdy je jednou z najdôležitejších tém, ktorá zvykne trápiť zamestnancov. Ak nie ste spokojní s výškou vašej mzdy, existuje niekoľko tipov, ktoré vám pri vyjednávaní vyššej mzdy zlepšia šancu na úspech. Je rozdiel, či do zamestnania ešte len chcete nastúpiť a čaká vás pracovný pohovor, alebo sa chcete pokúsiť o vyjednanie vyššej mzdy vo svojom súčasnom zamestnaní. Tomu je nutné aj prispôsobiť taktiku pri vyjednávaní, preto text nižšie členíme na dve kapitoly. Prvá kapitola poskytuje odporúčania, ako čo najviac zvýšiť svoju šancu na dosiahnutie vyššej mzdy na pracovnom pohovore, zatiaľ čo druhá kapitola poskytuje rady na zvýšenie ohodnotenia pre zamestnanca v súčasnom zamestnaní.

Otázka výšky mzdy je ešte citeľnejšia pri rozdieloch v odmene mužov a žien. Slovenské ženy ešte stále zarábajú v priemere o 23 % menej ako muži. Tento trend sa zrejme v dohľadnej dobe nevyrovná a je spôsobený hlavne vyšším zastúpením žien v odvetviach, ktoré sú slabšie platené, nižším podielom žien v riadiacich funkciách, kariérnymi pauzami žien spôsobenými materskými povinnosťami, či veľkým podielom vykonávanej neplatenej práce. Na úrovni rovnakej pozície, kvalifikácie a skúseností sú rozdiely v platovom ohodnotení žien a mužov v priemere 9%. Ženy participujú na trhu práce vo výške 63% a muži až 77%, ženy však vykonávajú 2-krát viac neplatenej práce ako muži.

Už dávnejšie výskumy potvrdili, že príčinou nižších platov žien nie je ich neúspešnosť vo vyjednávaní, ale to, že v porovnaní s mužmi vyjednávajú zriedkavejšie. Muži iniciujú vyjednávanie o svojom plate približne štyrikrát častejšie. Na druhej strane, aj zamestnávatelia môžu ženy podporiť. Pri obavách o zladení práce s rodinnými záväzkami môžu ponúknuť flexibilný pracovný úväzok alebo iniciovať proaktívnu komunikáciu o kariérnom raste.

3.1. Ako si vyjednať vyššiu mzdu na pohovore do nového zamestnania?

1. Treba sa spýtať

Aj keď sa vám to môže zdať nepríjemné, najdôležitejším krokom je odvážiť sa otvoriť tému platu a pokúsiť sa o vyjednávanie. Zamestnávateľ si na vyjednávanie zvyčajne necháva priestor a začína na najnižšej hranici možného rozsahu platu, ktorý môže novému zamestnancovi ponúknuť. Viacero doterajších štúdii poukazuje na to, že ten, kto sa odhodlal k vyjednávaniu o plate, si vo všeobecnosti vyšší plat aj vyjednal. Všetky ostatné faktory ako pohlavie, taktika vyjednávania a pod. boli sekundárne a najdôležitejším faktorom je asertívnosť a načatie samotnej témy.

2. Ako sa pripraviť na vyjednávanie?

Najdôležitejšie je dôkladne sa pripraviť a urobiť si vlastný prieskum ešte pred samotným pohovorom. Je potrebné poznať svoju hodnotu a typicky ponúkaný plat na pozíciu, na ktorú sa hlásite.

 1. Predstavu o rozpätí vášho platu môžete získať napríklad z iných uverejnených inzerátov. Nikdy nechoďte na pohovor bez prípravy a približnej predstavy o výške platu na podobnej alebo identickej pozícii. Táto informácia je kľúčová pre to, aby ste vedeli, o aké zvýšenie máte požiadať. Samozrejme, každá situácia môže byť špecifická v závislosti od skúsenosti uchádzača, ale faktom ostáva, že približnú predstavu na základe vlastného prieskumu by ste mali mať. Táto informácia je dôležitá aj z toho dôvodu, aby ste svoju požiadavku na vyšší plat neprehnali. Mohlo by vás to ihneď diskvalifikovať z pracovného pohovoru.
 2. Zrátajte si náklady, ktoré potrebujete na život a na ich základe si vopred stanovte „sumu, pri ktorej odchádzate“. Takáto mentálna bariéra vás ochráni pred tým, aby ste príliš zľavili zo svojich požiadaviek. Nikdy sa nevyhrážajte odchodom, ak to nemyslíte vážne, keďže takéto konanie vytvára prekážku vo vyjednávaní.
 3. Majte vopred pripravené špecifické otázky o konkrétnej práci, o ktorú sa uchádzate, aby ste si vy a aj zamestnávateľ uvedomili hodnotu práce a opodstatnenosť žiadaného navýšenia.

3. Kedy sa opýtať?

Vyjednávanie o vyššom treba správne načasovať.

 1. Nie je vhodné otvárať otázku platu na úvodnom pohovore, hlavne ak ide o viackolové výberové konanie. Kandidát môže vtedy na potenciálneho zamestnávateľa pôsobiť ako chamtivý človek, ktorého zaujíma len finančné ohodnotenie. Pred novým zamestnávateľom sa chcete totiž ideálne prezentovať ako kandidát, ktorého práca baví a môže sa v nej rozvíjať a nie ako kandidát, ktorého primárnou motiváciou sú peniaze.
 2. Ak ide o jednokolové výberové konanie, ste donútení vyjednávať už na prvom pohovore. Správnym postupom je v takomto prípade otvoriť otázku platu až na koniec pohovoru, po tom, čo ste budúcemu zamestnávateľovi odprezentovali svoje profesionálne motivácie a o novom zamestnaní ste sa dozvedeli čo najviac.
 3. Otázku platu otvorte až vtedy, keď budete poznať všetky detaily práce a keď vám zamestnávateľ už predstavil všetky vaše budúce zodpovednosti a povinnosti. Aj v očiach zamestnávateľa budete môcť kompetentne zhodnotiť výšku platu až po oboznámení sa s týmito zásadnými informáciami.
 4. Ideálne je otvoriť otázku platu s vedomím, že ste vo finálnom úzkom výbere kandidátov, alebo keď ste posledným zostávajúcim kandidátom a máte pocit, že vám je zamestnávateľ naklonený. Otázku platu je tiež možné otvoriť až po tom, ako vám bola predložená konkrétna ponuka. Cieľom odďaľovania vyjednávania je taktický úmysel. Ak firma do výberového procesu investovala čas, prostriedky a ostatných uchádzačov už odmietla, bolo by pre ňu veľmi nákladné vyhlásiť výberové konanie od začiatku. Preto sa bude snažiť zamestnať ľudí, ktorých posunula do finálneho výberu. Je to teda najlepší priestor na vyjednávanie.

V prípade, že sa vás sám zamestnávateľ spýta na vašu predstavu o plate príliš skoro, napríklad na úvodnom pohovore, môžete mu odpovedať nasledovne: „Najprv by som sa rád/rada dôkladne oboznámil/a s Vašimi očakávaniami, s mojimi budúcimi povinnosťami a zodpovednosťami a až následne sa viem zodpovedne vyjadriť k otázke platu. Možno by nám pomohlo, ak by ste mi povedali, aký platový rozsah máte vyhradený na túto pozíciu.“

4. Ako vyjednávať?

Ako v každej životnej situácii, aj pri vyjednávaní o plate existujú správne a nesprávne postupy. Snažte sa byť vždy vecní, úprimní, neklamte, nehanbite sa pýtať a buďte asertívni. Váš potenciálny šéf chce vidieť, akú pridanú hodnotu mu prinesiete a prečo by mal zamestnať práve vás. Musíte sa ho snažiť presvedčiť o tom, že vy ste ten správny kandidát.

 1. Poukazujte na svoj budúci potenciál namiesto minulých úspechov.

  Správny postup: „Verím, že tak, ako sa mi v minulosti podarilo zvýšiť predaje produktu X, tak sa mi to podarí aj u Vás.“

  Nesprávny postup: „V minulej práci si ma nadriadení veľmi chválili.“
 2. Nebuďte emocionálni, ale vecní. Váš potenciálny šéf chce vedieť, ako budete pre neho prospešní a nie to, že by vám mal ponúknuť vyšší plat kvôli vašej nepriaznivej osobnej situácii. Samozrejme, existujú výnimky z tohto pravidla, napríklad ak od vás zamestnávateľ požaduje presídlenie do iného mesta alebo štátu.

  Správny postup: „Vychádzajúc z priemerného ohodnotenia podobných pozícii a mojich skúseností si myslím, že adekvátne ohodnotenie pre túto pozíciu je o x% vyššie“.

  Nesprávny postup: „Potrebujem vyšší plat, pretože sa mi nedávno narodilo ďalšie dieťa.“
 3. Nepredložte nerealistickú ponuku, v takom prípade sa môžete vyradiť z vyjednávania o plate ešte skôr ako začnete. Z toho dôvodu je nutné mať vopred vykonaný dôkladný prieskum pracovného trhu.
 4. Ak je to možné, nechajte zamestnávateľa odhaliť jeho predstavu o plate ako prvého. Ak musíte prezentovať vašu predstavu o plate prví vy, radšej ako špecifickú sumu, povedzte zamestnávateľovi váš predom premyslený platový rozsah. Takáto taktika vám nechá priestor na vyjednávanie.
 5. Zároveň sa ale musíte prezentovať ako flexibilný uchádzač. Zdôraznite, že na práci vás lákajú aj iné aspekty ako samotný plat, preto ste ochotní diskutovať o finálnom finančnom ohodnotení.
 6. Nikdy neodhaľujte váš predchádzajúci plat a na otázky o ňom odpovedajte vágne, ale zároveň slušne a vecne: „Špecifikácie mojej minulej práce vrátane bonusov, dovolenky, odmien a pod. neboli identické s prácou, o ktorú sa teraz uchádzam, preto pokladám za zavádzajúce zverejňovať detaily môjho minulého zamestnania.“

5. Plat nie sú len peniaze

Počkať na záver pohovoru pri vyjednávaní platových podmienok je vhodné aj preto, aby ste mali čo najviac informácií o štruktúre platu, odmenách, nepeňažných benefitoch, dovolenke a podobne. Preto pred odmietnutím alebo prijatím ponuky odporúčame zvážiť:

 1. Flexibilitu pracovného času
 2. Možnosť vyjednania skráteného pracovného času pri nižšom ponúkanom plate
 3. Podmienky finančných prémii a bonusov
 4. Nefinančné benefity ako auto, notebook alebo telefón
 5. Ako často sa prehodnocujú výšky platov a kedy môžete zažiadať o zvýšenie platu

3.2. Ako si vyjednať vyššiu mzdu v súčasnom zamestnaní?

1. Treba sa spýtať

Podobne ako pri vyjednávaní vyššieho platu na pohovore, aj vo vašej súčasnej práci je najdôležitejšie vyjednávanie začať. Málokedy sa v súčasnom zamestnaní stane, že nadriadený zvyšuje zamestnancovi mzdu z vlastnej iniciácie. Ak ju aj pravidelne zvyšuje, po vyjednávaní by mohlo byť zvýšenie významnejšie. Pri vyjednávaní vyššej mzdy naozaj platí zásada „kto sa nespýta, ten nebude mať“.

2. Ako sa pripraviť na vyjednávanie?

Opäť platí, že na vyjednávanie nesmiete prísť nepripravení. Ešte predtým, ako požiadate svojho šéfa o stretnutie, urobte si dôkladný prieskum trhu a svojej pracovnej výkonnosti. Samotné vyjednávanie by malo prebiehať až po zvážení týchto faktorov.

 1. V prvom rade musíte mať prehľad o tom, v akom platovom rozpätí je vaša pracovná pozícia na trhu ohodnotená. Tieto informácie môžete získať z inzerátov na pracovných portáloch, od kolegov, alebo personálnej agentúry. Ak zistíte, že ste v súčasnom zamestnaní podhodnotení, zvyšuje to vaše šance na úspech. Bez informácie o vašom ohodnotení na trhu vyjednávanie nezačínajte, keďže aj na základe tejto informácie môžete kompetentne zhodnotiť, o aké zvýšenie máte požiadať.
 2. Spíšte si svoje doterajšie úspechy v súčasnej práci a porozmýšľajte nad tým, ako firma ako celok benefituje z vašej konkrétnej práce.
 3. Porozmýšľajte nad tým, ako môžete svojmu zamestnávateľovi pomôcť v budúcom rozvoji a ako mu konkrétne pomôžete priniesť nových klientov, tržby a podobne.
 4. Pripravte si aj zoznam vašich osobných vlastností, ktoré sú pre firmu prospešné. Spomeňte taktiež svoje slabé stránky, respektíve nedostatky a ako ich chcete odstrániť, popracovať na nich a prípadne ich využiť vo svoj prospech. Vášmu zamestnávateľovi tak vyšlete signál, že ste si vedomí toho, že ešte môžete ďalej osobnostne rásť, z čoho môže v konečnom dôsledku profitovať aj samotná firma.

3. Kedy sa spýtať?

Na nájdenie vhodnej chvíle pre vyjednávanie o plate v súčasnej práci máte viac času a priestoru, ako keď chcete vyjednávať na pohovore. Spolu s tým sa teda spája často aj trpezlivosť. Nižšie ponúkame niekoľko rád, ako maximalizovať svoje šance pre úspešné vyjednávanie. Vaším cieľom je odprezentovanie všetkých vopred pripravených argumentov a na to, aby sa vám to podarilo, musíte nájsť vhodnú chvíľu.

 1. „Neprepadnite“ šéfa na chodbe, na ceste domov, alebo keď sa niekam ponáhľa. Konverzácia o zvýšení platu je taká dôležitá, že nie je vhodné, aby ste ju vykonávali narýchlo bez vyhradeného časového priestoru.
 2. Dohodnite si so svojim šéfom vopred stretnutie (napríklad e-mailom), aby si na vás vedel vyhradiť čas a vypočul si všetky vaše argumenty.
 3. Spýtajte sa v správnej dobe v priebehu roka. To znamená, že väčšiu šancu na úspech máte, keď sa firme ekonomicky darí a nie je v období prepúšťania, alebo sa spýtajte keď ste úspešne ukončili projekt, boli ste pozitívne ohodnotení a podobne. Do úvahy môžete zobrať tiež dátum, kedy sa tvorí rozpočet na ďalší rok. Je vhodné požiadať o zvýšenie v čase, keď budúcoročný rozpočet ešte nie je uzatvorený.
 4. Neuvádzajte všetky svoje argumenty vopred, keď šéfa žiadate o stretnutie. Nechajte si prezentáciu argumentov na osobné stretnutie, kde môžete osobne odprezentovať svoje požiadavky a v prípade odmietnutie môžete ďalej vyjednávať.
 5. V momente, keď idete žiadať šéfa o stretnutie, majte už všetky argumenty pripravené, v prípade, že by vám ponúkol veľmi skorý termín stretnutia.

4. Ako vyjednávať?

K tejto časti by ste sa mali dostať iba za predpokladu, že máte vykonaný dôkladný prieskum svojich kvalít, pracovného trhu a viete pomenovať svoj potenciál.

 1. Pred začiatkom vyjednávania majte pripravené odpovede na otázky šéfa „prečo?“ a „koľko?“. Vášho nadriadeného budú zaujímať primárne odpovede na to, prečo by vám mal zvýšiť plat a aké zvýšenie požadujete. Prirodzene, od vašich odpovedí sa bude odvíjať aj váš úspech.
 2. Argumentujte vecne. Spomeňte vaše úspechy, prospešné vlastnosti a budúci potenciál. Okrajovo však môžete poukázať aj na vaše minulé úspechy. Šéf vám poskytne vyšší plat hlavne na základe vášho prínosu pre neho, nie na základe emocionálnych argumentov.

  Správny postup: „Myslím si, že tak, ako doteraz, aj v budúcnosti môžem svojimi skúsenosťami pomôcť firme k rozvoju“.

  Nesprávny postup: „Chcel/a by som požiadať o vyšší plat, pretože sa mi má čoskoro narodiť ďalšie dieťa.“
 3. Nepredložte nadhodnotenú požiadavku. Bežným pravidlom je žiadať o 10% navýšenie a iba vo výnimočných prípadoch viac.

5. Aj NIE môže byť prijateľná odpoveď

Ak vám nadriadený odmietne okamžite zvýšiť plat po vašej požiadavke, nie je to nevyhnutne zlá správa. Po prvé, aj negatívnou odpoveďou si otvárate príležitosť pre budúce vyjednávanie. Ak bola vaša požiadavka opodstatnená na základe racionálnych argumentov (zvyšovanie produktivity, prílev nových klientov a pod.), váš šéf bude nad zvýšením platu ďalej rozmýšľať. V prípade, že zvýšenie platu nenavrhne sám, bude vaša pozícia pri ďalšej požiadavke na zvýšenie platu silnejšia.

Po druhé, ako už bolo spomenuté vyššie, samotný plat netvorí iba pravidelná mesačná mzda. Ak vám nadriadený odmietne zvýšiť mesačnú mzdu, popremýšľajte nad vyjednaním nasledujúcich možností:

 1. Flexibilita pracovného času
 2. Možnosť práce z domu
 3. Finančné bonusy a prémie za naplnenie vopred stanovených cieľov
 4. Nefinančné benefity ako auto, notebook alebo telefón
 5. Preplácaná zdravotná starostlivosť, prispievanie na dodatočné dôchodkové poistenie, preplácané relaxačné pobyty a iné.

6. Minimum, na ktoré máte nárok

Rôzne odvetvia majú zákonom stanovené rôzne stupne minimálnej mzdy v závislosti na náročnosť práce. Skontrolujte si, či sú vo vašom súčasnom zamestnaní tieto minimálne mzdové nároky dodržiavané. Ak nie, môžete tento argument použiť pri vyjednávaní so šéfom o vyššej mzde. Viac sa o minimálnych mzdových nárokoch dozviete v kapitole o minimálnej mzde.

7. Aj odbory môžu pomôcť

Aj keď je organizovanosť v pracovných odboroch na Slovensku často nízka, v niektorých odvetviach to neplatí a odbory sú tu historicky rozsiahle so silným vyjednávacím vplyvom. Ide obzvlášť o väčšie firmy a odvetvia (lekári, sestry, učitelia, železničiari, baníci, automobilový priemysel, a iné). Z toho dôvodu môže byť v niektorých prípadoch vhodnou voľbou obrátiť sa na odborových predákov. Tí majú často možnosť kolektívne vyjednať viac výhod ako jednotlivec pri individuálnom vyjednávaní.

Ďalšie odkazy:

 1. Čo robíme pre zvyšovanie miezd na Slovensku?
 2. Vyjednajte si vyššiu mzdu
 3. Na akú minimálnu mzdu má zamestnanec nárok
 4. Ako čítať svoju výplatnú pásku
 5. Spokojný zamestnanec = spokojný zamestnávateľ
 6. Ako si zvýšiť čistú mzdu, alebo ušetriť – tipy pre zamestnancov a zamestnávateľov
 7. Trináste a štrnáste platy