Ako si zvýšiť čistú mzdu, alebo ušetriť – tipy pre zamestnancov a zamestnávateľov

 Ak ste študent:

 • najvýhodnejšie je pracovať prostredníctvom dohody o brigádnickej činnosti študentov, pretože si k nej viete mesačne uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane (sumu, na ktorú vám štát zo zákona nesiahne z pohľadu daní – 319,17 eur/mesiac)
 • taktiež si k nej viete prostredníctvom čestného vyhlásenia uplatniť odvodovú výnimku vo výške 200 eur/mesiac (len u jedného zamestnávateľa)
 • vďaka týmto uplatneniam viete mesačne zarobiť 200 eur bez toho, aby ste z nich museli platiť dane alebo odvody
 • ak ste si počas roka neuplatňovali nezdaniteľnú časť základu dane a zamestnávatelia vám zrážali preddavky na daň (zistíte to z potvrdení o zdaniteľnej mzde), oplatí sa vám podať daňové priznanie, pretože takto zrazené preddavky na daň (alebo aspoň ich časť) vám štát vráti

Ak ste zamestnávateľ študenta:

 • ak je to študent denného štúdia do veku 26 rokov, najvýhodnejší variant pre vás je zamestnať ho prostredníctvom dohody o brigádnickej činnosti študentov
 • ak si študent u vás uplatní nezdaniteľnú časť základu dane a odvodovú výnimku, pri odmene na dohodu 200 eur/mesiac zaplatíte ako zamestnávateľ iba 2,10 eur/mesiac odvody do Sociálnej poisťovne

Ak ste zamestnanec a chcete si privyrobiť prostredníctvom dohody alebo iného pracovného pomeru:

 • nezdaniteľnú časť základu dane (odpočítateľnú položku) si môžete uplatniť mesačne len u jedného zamestnávateľa a keďže si ju zrejme uplatňujete už u hlavného zamestnávateľa, pri privyrobení si ju  uplatniť nemôžete
 • ak budete mať počas roka iba príjmy zo zamestnania, potrebujete o nich potvrdenie od všetkých zamestnávateľov a nasledujúci rok môžete svojho aktuálneho zamestnávateľa požiadať o ročné zúčtovanie dane z príjmov. Nemusíte si sami podávať daňové priznanie, ak ste mali iba príjmy zo zamestnania
 • ak máte viac zdrojov príjmov zo zamestnania, či už u jedného alebo viacerých zamestnávateľov, nezabúdajte, že v prípade pracovnej neschopnosti si môžete uplatniť nemocenské aj z viacerých príjmov. Potrebujete si len dať viackrát vypísať u lekára žiadosť o nemocenské. To isté platí aj pri dohodách, pretože aj z dohôd sa odvádzajú odvody na nemocenské poistenie

Ak ste starobný dôchodca:

 • starobný dôchodca si počas roka nemôže uplatňovať nezdaniteľnú časť základu dane (odpočítateľnú položku)
 • ak je však váš celkový ročný príjem zo zamestnania okrem dôchodku do polovice platnej odpočítateľnej položky (1915 eur) oplatí sa vám podať daňové priznanie, pretože daňový úrad vám vráti všetky zrazené preddavky na daň

Ak ste zamestnávateľ starobného dôchodcu:

 • najvýhodnejším variantom, ako zamestnať starobného dôchodcu, je prostredníctvom dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru (dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti)
 • oproti pracovnému pomeru ušetria obidve strany na odvodoch, a napriek tomu sa budú starobnému dôchodcovi odvádzať odvody na starobné poistenie, na základe ktorého mu Sociálna poisťovňa raz do roka prepočíta starobný dôchodok
 • od 1.1.2018 sa zavádza výnimka pri odvodoch (rovnaká ako pre študentov) do Sociálnej poisťovne aj pre starobných dôchodcov, invalidných dôchodcov a predčasných dôchodcov – pri príjme do 200 eur mesačne a podpísanom čestnom vyhlásení zamestnávateľ platí len symbolické úrazové a garančné poistenie, samotný dôchodca neplatí žiadne odvody, naviac poberateľ predčasného starobného dôchodku si takto môže zarobiť bez straty nároku na predčasný starobný dôchodok

Ak ste invalidný dôchodca:

 • ako invalidný dôchodca nemáte obmedzenie vykonávať prácu a dosahovať príjem, či už prostredníctvom pracovného pomeru alebo dohody, a pritom neprídete o priznaný invalidný dôchodok
 • jediným obmedzením invalidného dôchodcu v dosahovaní príjmu je jeho zdravotný stav
 • ako invalidný dôchodca máte z hľadiska platenia odvodov do Sociálnej poisťovne nevýhodu v tom, že naďalej odvádzate odvod na invalidné poistenie, avšak bez možnosti, že by vám štát takto zaplatené odvody zohľadnil vo výške invalidného dôchodku

Ak ste rodič na materskej dovolenke:

 • počas poberania materského si môžete privyrobiť, ale zdroj vášho príjmu nemôže byť ten istý, z ktorého ste požiadali o materské
 • môžete si tak privyrobiť u iného zamestnávateľa, alebo u toho istého zamestnávateľa prostredníctvom iného pracovného pomeru alebo dohody, pričom ak vám bude príjem plynúť z iného pracovného pomeru alebo dohody, nie z toho, z ktorého ste žiadali o materské, výška príjmu nie je obmedzená a vy o materské neprídete

Ak ste rodič na rodičovskej dovolenke:

 • počas rodičovskej dovolenky ste z pohľadu dôchodkového poistenia poistenec štátu, čo znamená, že štát za vás platí na váš dôchodok zo sumy vo výške 60% priemernej mzdy spred dvoch rokov (v roku 2017 zo sumy 529,80 eur/mesiac, v roku 2018 zo sumy 547,20 eur/mesiac)
 • ak si chcete privyrobiť prostredníctvom pracovného pomeru alebo dohody, prestávate byť poistencom štátu a na dôchodok vám pôjde odvod z vašej reálnej mzdy, ktorú dosiahnete privyrobením, pričom jej výška nie je obmedzená
 • v prípade, že máte možnosť si privyrobiť a váš príjem bude oveľa nižší ako suma z ktorej za vás na dôchodok platí štát, teda nižší ako 547,20 eur/mesiac, zvážte možnosť privyrobiť si radšej prostredníctvom zmlúv podľa občianskeho zákonníka, autorského zákona alebo iným spôsobom
 • popri poberaní rodičovského príspevku alebo príspevku na starostlivosť o dieťa môžete pracovať a dosahovať príjem bez obmedzenia, o príspevky neprídete

Musíte byť iba zamestnancom?

Ak sa rozhodujete, ako dosiahnuť príjem iným ako pracovnoprávnym pomerom, zvážte či práca, ktorú plánujete vykonávať, nespĺňa znaky závislej práce a teda, či je možné vykonávať ju inak ako v rámci zamestnania (pracovnoprávneho pomeru).

Znaky závislej práce sú nasledovné:

 • je vykonávaná vo vzťahu nadradenosti zamestnávateľa a podriadenosti zamestnanca;
 • podľa pokynov zamestnávateľa;
 • v mene zamestnávateľa;
 • v pracovnom čase určenom zamestnávateľom;
 • za mzdu alebo odmenu.

Stačí, že viete vykonávať prácu bez toho, aby ste museli splniť všetky znaky - o závislú prácu sa v tom prípade už nejedná. Dobrým príkladom takejto práce môže byť vedenie účtovníctva, pretože ho vediete podľa platných zákonov. Nemusí to byť v mene zamstnávateľa, nakoľko vás vie splnomocniť, a taktiež sa riadite inými termínmi ako je pracovný čas. Preto napríklad na vedenie účtovníctva nepotrebuje organizácia interne zamestnávať zamestnanca, môže si jeho dodanie objednať na základe obchodného vzťahu.

Na druhej strane, pokladník v supermarkete znaky závislej práce spĺňa, pretože musí pracovať v podriadenom vzťahu, v priestoroch zamestnávateľa, na jeho pracovných prostriedkoch a v určenom pracovnom čase. Pracuje v mene zamestnávateľa napríklad preto, že na vystavených bločkoch je meno zamestnávateľa a nie meno zamestnanca. Preto prácu pokladníka v supermarkete môžete vykonávať iba prostredníctvom pracovného vzťahu.

Akou formou dosiahnuť príjem ako podnikajúca fyzická osoba?

Ak sa dohodnete s potenciálnym zamestnávateľom, že činnosť nevykazuje znaky závislej práce a budete ju vykonávať v inom ako pracovnom vzťahu, váš vzťah sa mení z pracovnoprávneho na obchodný.

Ako bude napríklad vyzerať váš príjem v prípade zamestnanca a v prípade obchodného partnera – živnostníka?

Dohodnutá odmena SZČO 800 eur (hrubá mzda bez celkových nákladov práce pri zamestnancovi)

 

Zamestnanec

Živnostník (1. rok)

Živnostník (2. rok)

hrubá mzda (dohodnutá odmena)

800,00 €

800,00 €

800,00 €

odvody zamestnanca

107,20 €

63,84 €

215,00 €

odvody zamestnávateľa

281,60 €

0,00 €

0,00 €

náklad pre zamestnávateľa

1 081,60 €

800,00 €

800,00 €

daň z príjmov

70,98 €

0,00 €

0,00 €

čistý príjem

621,82 €

736,16 €

585,00 €

* živnostník použije paušálne výdavky, min. výška odvodov rok 2018

V druhom roku podnikania živnostník začína platiť už aj odvody do Sociálnej poisťovne, pretože prekročil zákonom stanovený príjem na povinné platenie odvodov do Sociálnej poisťovne. Keby sa cena ním dodávaných služieb nezmenila, tak by mal v čistom nižší príjem ako keby vykonával predmetnú činnosť ako zamestnanec. Preto je dobré, v prípade, že chce živnostník dosiahnuť vyšší čistý príjem aj v ďalších rokoch podnikania, dohodnúť sa so svojím obchodným partnerom na odmene, ktorá sa bude rovnať cene práce zamestnanca. Jeho čistý príjem bude potom vyzerať nasledovne:

Dohodnutá odmena SZČO 1080 eur (hrubá mzda vrátane celých nákladov práce pri zamestnancovi)

 

Zamestnanec

Živnostník (1. rok)

Živnostník (2. rok)

hrubá mzda (dohodnutá odmena)

800,00 €

1 080,00 €

1 080,00 €

odvody zamestnanca

107,20 €

63,84 €

215,00 €

odvody zamestnávateľa

281,60 €

0,00 €

0,00 €

náklad pre zamestnávateľa

1 081,60 €

1 080,00 €

1 080,00 €

daň z príjmov

70,98 €

0,00 €

0,00 €

čistý príjem

621,82 €

1 016,16 €

865,00 €

* živnostník použije paušálne výdavky, min. výška odvodov rok 2018

Náklad pre odberateľa bude rovnaký ako v prípade zamestnanca, odpadne mu však veľké množstvo byrokratických povinností. Nemusí vám zabezpečovať stravné lístky či vyplácať odstupné, a toto by mal byť váš argument, prečo fakturovať služby za odmenu, ktorá je zhodná s cenou práce zamestnanca vykonávajúceho rovnakú činnosť.

Pokiaľ ste dodávateľom diela alebo služieb, ktoré sa dajú označiť ako vaše autorské dielo, nemusíte byť držiteľom živnostenského oprávnenia, viete takéto dielo alebo služby dodať prostredníctvom autorského zákona. V praxi sa najčastejšie jedná napríklad o vývoj a dodanie softvéru, webstránky, či vytvorenie loga spoločnosti, alebo v prípade vydavateľstva o dodanie literárnych diel, či iných umeleckých činností.

Je na mieste otázka, aký je rozdiel medzi dodaním softvéru prostredníctvom živnostenského oprávnenia a prostredníctvom autorského zákona?

Pokiaľ dodáte softvér prostredníctvom živnostenského oprávnenia, je to obchodný vzťah, pri ktorom si neviete upraviť autorské práva k dielu. V prípade, že dodáte softvér ako autor, prostredníctvom autorského zákona, viete si v uzatvorenej zmluve upraviť odmenu za vytvorenie diela a rovnako práva k jeho používaniu. Príjmy dosiahnuté prostredníctvom autorského zákona sa rozdeľujú na aktívne a pasívne príjmy. Aktívnymi autorskými príjmami sú príjmy za vytvorenie samotného diela a pasívnymi sú práva, licencie na jeho ďalšie používanie.

Príklady možnej kombinácie aktívnych a pasívnych príjmov v porovnateľnej výške príjmu s predchádzajúcim príkladom, teda 800 eur/mesiac alebo 9 600 eur/rok:

Autorské príjmy 800 eur/mesiac resp. 9 600 eur/rok – rôzne kombinácie

Účel zmluvy: používanie diela

uzatvorená dohoda o nezrážaní príjmu

pasívne príjmy

Paušálne výdavky

NČZD

základ dane

daň

čistý príjem

9 600,00 €

5 760,00 €

0,00 €

3 840,00 €

729,60 €

8 104,32 €

*vzniká povinnosť podať daňové priznanie, nevzniká povinnosť odvodov do sociálnej poisťovne ďalší rok

Účel zmluvy: vytvorenie, alebo používanie diela

zrážková daň z príjmov

príjem (aktívny, pasívny)

výdavky

NČZD

základ dane

daň

čistý príjem

9 600,00 €

0,00 €

0,00 €

9 408,00 €

1 787,52 €

7 046,40 €

*nevzniká povinnosť podať daňové priznanie ani ďalšia povinnosť odvodov do Sociálnej poisťovne

Účel zmluvy: vytvorenie diela

uzatvorená dohoda o nezrážaní príjmu

aktívne príjmy

Paušálne výdavky

NČZD

základ dane

daň

čistý príjem

9 600,00 €

5 760,00 €

3 830,02 €

9,98 €

1,90 €

8 832,02 €

*vzniká povinnosť podať daňové priznanie, vzniká povinnosť odvodov do Sociálnej poisťovne ďalší rok

Účel zmluvy: aktívne za vytvorenie a pasívne za používanie diela

uzatvorená dohoda o nezrážaní príjmu + kombinácia príjmov, aby nevznikla povinnosť sociálnych odvodov

aktívne príjmy

Paušálne výdavky

NČZD

základ dane

daň

čistý príjem

5 000,00 €

3 000,00 €

3 830,02 €

0,00 €

0,00 €

4 233,92 €

pasívne príjmy

         

4 600,00 €

2 760,00 €

0,00 €

1 840,00 €

349,60 €

4 250,40 €

         

8 484,32 €

*vzniká povinnosť podať daňové priznanie, nevzniká povinnosť odvodov do sociálnej poisťovne

*prvý rok príjmov na základe autorského zákona, autor si platí minimálny odvod na zdravotné poistenie 766,08 eur/rok

Zákon o dani z príjmov ustanovuje, že príjmy vyplácané podľa autorského zákona by sa mali prioritne zrážať a vysporiadať zrážkovou daňou z príjmov vo výške 19 %. Je však možný aj iný spôsob a to ten, že autor sa s platiteľom odmeny dohodne na nezrážaní dane a príjmy si vysporiada sám v daňovom priznaní. Tento spôsob zdanenia autorských príjmov však musí byť dohodnutý písomne ešte pred vyplatením odmeny a takto uzatvorené dohody sa do konca januára nasledujúceho roka nahlasujú správcovi dane.

Akú formu zvoliť ak nechcete prácu vykonávať dlhodobo, ale jedná sa o jednorazový príjem?

Charakter niektorých činností nie je možné zaradiť ani pod závislú prácu a nie je žiadúce, aby ste si kvôli nim vybavovali živnostenské oprávnenie, či rovnako nie je možné ich zaradiť pod autorské príjmy. Sú to väčšinou jednorazové, náhodné, či príležitostné príjmy, ktoré bežne nevykonávate.

Na takéto príjmy je najjednoduchšie uzatvoriť niektorý typ zmluvy podľa Občianskeho zákonníka. Medzi najčastejšie používané typy patrí zmluva o dielo, mandátna, či príkazná zmluva. Po zmene zákona o dani z príjmov platného od 1.1.2018 za príležitostný príjem oslobodený od dane vo výške 500 euro/rok nemožno považovať príjem, ktorý je vyplatený na zmluvnom základe a môže predstavovať daňový výdavok pre objednávateľa. To znamená, že takúto zmluvu je možné uzatvoriť aj naďalej, ale nemožno ju považovať za oslobodený príjem. V daňovom priznaní si ju občania uvedú v ostatných príjmoch a odvedú z nej daň vo výške 19%.

Ďalšie odkazy:

 1. Čo robíme pre zvyšovanie miezd na Slovensku?
 2. Vyjednajte si vyššiu mzdu
 3. Na akú minimálnu mzdu má zamestnanec nárok
 4. Ako čítať svoju výplatnú pásku
 5. Spokojný zamestnanec = spokojný zamestnávateľ
 6. Ako si zvýšiť čistú mzdu, alebo ušetriť – tipy pre zamestnancov a zamestnávateľov
 7. Trináste a štrnáste platy