Úvod - SPOLU za vyššie mzdy!

Cieľom SPOLU – občianska demokracia je zlepšiť kvalitu života ľudí. Zvyšovanie platov preto považujeme za jednu z našich priorít. Tento dokument vám predstaví nielen našu víziu boja za lepšie platy, ale ponúkne aj niekoľko praktických rád, ako si zvýšiť príjem v súčasnosti.

Zaostávanie v platoch

Slovensko vo výške platov zaostáva nielen za vyspelejšími krajinami EÚ, ale aj za krajinami V4, ku ktorým má historicky najbližšie. Naše mzdy v porovnaní s krajinami V4 rýchlo a výrazne nerastú napriek tomu, že naša produktivita v rámci V4 v poslednom desaťročí rástla najrýchlejšie oproti priemeru EÚ. Našou snahou je, aby sa Slovensko pripojilo ku vyspelým krajinám EÚ aj životnou úrovňou, nielen rečami o jadre.

Chceme zvýšiť mzdy

Nárast miezd má pre našu krajinu viacero výhod: zvýšenie životnej úrovne ľudí, posilnenie miestnej ekonomiky, oslabenie závislosti od zahraničného dopytu a zníženie emigrácie za prácou do zahraničia. Dôležitá je aj aktivácia nezamestnaných a neaktívnych ľudí, posilnenie atraktívnosti zaostávajúcich regiónov pre zamestnancov a predovšetkým oslabenie extrémizmu.

K rastu miezd môže výrazne pomôcť aj štát, hlavne v prípade nízkopríjmových skupín a zníženia ich daňovo-odvodového zaťaženia. Niekoľko takýchto návrhov sme už ako poslanci SPOLU predložili do parlamentu (napr. zverejňovanie výšky platu v inzerátoch), čím sme predstavili našu základnú víziu pre rast platov na Slovensku.

Čítajte ďalej:

  1. Čo robíme pre zvyšovanie miezd na Slovensku?
  2. Vyjednajte si vyššiu mzdu
  3. Na akú minimálnu mzdu má zamestnanec nárok
  4. Ako čítať svoju výplatnú pásku
  5. Spokojný zamestnanec = spokojný zamestnávateľ
  6. Ako si zvýšiť čistú mzdu, alebo ušetriť – tipy pre zamestnancov a zamestnávateľov
  7. Trináste a štrnáste platy